Najčastejšie otázky

Máte nejaké otázky k seminárom či online kurzom?


Každý kto chce vstúpiť do elearningu spoločnosti OFV a absolvovať osobitné finančné vzdelávanie sa musí riadne zaregistrovať na stránke (www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk) a vyplniť k tomu registračné ako aj osobné údaje. Upozorňujeme na presné napísanie osobných údajov, keďže tie budú použité na nahlásenie absolvovania osobitného finančného vzdelávania na orgán dohľadu.

Pri registrácii zadajte prihlasovacie údaje (email a heslo) v takom tvare, aby zabezpečili jeho ochranu (napr. použite kombináciu veľkých a malých písmen, ako aj čísel a znakov) a zároveň, aby ste si ho zapamätali a vedeli sa k nemu opätovne dostať (systém však ponúka aj možnosť obnovenia hesla cez vami zadaný email). Ďalej je nunté správne vyplniť osobné údaje, tak aby reflektovali popis kolóniek (napríklad nezabudnúť na to, že rodné číslo sa zadáva spolu, teda bez lomítka 12 čísel dokopy; taktiež PSČ sa uvádza bez medzier, teda 5 znakov dokopy). Ešte raz dávame do pozornosti správne zadávanie osobných údajov, keďže údaje, ktoré zadáte, budú riadne nahlásené na orgán dohľadu (ak ste v nich urobili chybu, prosím o kontaktovanie prostredníctvom nášho emailu). Okrem uvedeného je nutné do systému doplniť aj údaje o spoločnosti, na ktorú má byť dané vzdelávanie fakturované. V neposlednom rade upozorňujeme na zadanie emailu pre zasielanie kópie potvrdenia o registrácii a faktúry (HR, účtareň, backoffice), keďže na uvedený email bude odoslaná kópia faktúry ako aj pripomenutie absolvovania vzdelávanie pred jeho expiráciou.

Každý kto chce vstúpiť do elearningu spoločnosti OFV a absolvovať osobitné finančné vzdelávanie sa musí riadne zaregistrovať na stránke www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk a vyplniť k tomu registračné ako aj osobné údaje.

Po úspešnej registrácii sa svojimi prihlasovacími údajmi (email a heslo) prihlási na linku: https://www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk/pouzivatel/prihlasenie
Po úspešnom prihlásení je možné pristupovať ku kurzom v časti "Online kurzy" alebo cez link: https://www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk/kurzy. K jednotlivým kurzom sa dostanete po ich zakúpení a spárovaní platby (platba prevodom obvykle trvá 1 pracovný deň). Po spárovaní platby Vám do mailu príde potvrdenie o úhrade ako aj oznámenie o možnosti absolvovať osobitné fianančné vzdelávanie prostredníctvom elearningu.

V prípade zabudnutia hesla prosím využite tlačidlo "zabudol som heslo" v časti https://www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk/pouzivatel/prihlasenie. Heslo resetujete prostredníctvom mailu, ktorý ste uviedli počas registrácie.

Vzdelávanie je možné absolvovať len, ak abosolvujete všetky slidy (teda prejdete cez všetok obsah) a zároveň, ak absolvujete minimálny čas vzdelávania. Počas, ako aj na konci vzdelávania sa môžu vyskytnúť testové otázky, na ktoré je nutné odpovedať, aby ste mohli prejsť k ďalšiemu slidu alebo úspešne ukončiť vzdelávanie.


Po absolvovaní elearningu resp. osobitného finančného vzdelávania sa automaticky vygeneruje certifikát, ktorý si je možné stiahnuť vo Vašom profile na stránke. K certifikátu sa dostanete vždy po prihlásení. Stačí ak kliknete na svoje meno (vpravom hornom rohu stránky) a v záložke "Moje certifikáty" si môžete certifikát kedykoľvek stiahnuť. Absolvovanie osobitného finančného vzdelávania bude nahlásené do registrov orgánu dohľadu spravidla 2 pracovné dni po jeho úspešnom absolvovaní (získaní ceritikátu), najneskôr však do 7 pracovných dní po jeho absolvovaní. To znamená, že vy už nemusíte hlásiť absolvovanie vzdelávania orgánu dohľadu - keďže túto povinnosť za Vás vybavuje naša spoločnosť (v zmysle novely zákona už nahlasuje údaje do zoznamu len osoba, ktorá poskytuje vzdelávanie a je zapísaná v príslušnom registri orgánu dohľadu). Absolvovanie osobitného finančného vzdelávania si prosím vždy po jeho absolvovaní overte na: https://registre.nbs.sk/odb-sposobilost/osoby. V prípade, ak by ste neboli uvedený v registri alebo sa vyskytli chyby v písaní, prosím kontakujte nás na: info@osobitnefinancnevzdelavanie.sk

Absolvovanie osobitného finančného vzdelávania bude nahlásené do registrov orgánu dohľadu spravidla 2 pracovné dni po jeho úspešnom absolvovaní (získaní ceritikátu), najneskôr však do 7 pracovných dní po jeho absolvovaní. To znamená, že vy už nemusíte hlásiť absolvovanie vzdelávania orgánu dohľadu - keďže túto povinnosť za Vás vybavuje naša spoločnosť (v zmysle novely zákona už nahlasuje údaje do zoznamu len osoba, ktorá poskytuje vzdelávanie a je zapísaná v príslušnom registri orgánu dohľadu). Absolvovanie osobitného finančného vzdelávania si prosím vždy po jeho absolvovaní overte na: https://registre.nbs.sk/odb-sposobilost/osoby. V prípade, ak by ste neboli uvedený v registri alebo sa vyskytli chyby v písaní, prosím kontakujte nás na: info@osobitnefinancnevzdelavanie.sk

Dátumom absolvovania osobitného finančného vzdelávania je deň, kedy ste úspešne absolvovali celý časový ako aj obsahový rozsah vzdelávania. V daný deň Vám bude vystevený ceritifikát. Od dňa absolvovania sa ráta lehota 365 dní, do ktorých je nutné opätovne absolvovať vzdelávanie, aby ste po celý čas spĺňali podmienku odbornej spôsobilosti čo sa týka osobitného finančného vzdelávania. Náš systém Vás v dostatočnom časovom predstihu pred expiráciou danej doby upozorní na povinnosť opätovne absolvovať osobitné finančné vzdelávanie.