Osobitné finančné vzdelávanie


Vzdelávacia inštitúcia OFV je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov. OFV ponúka absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre základný, stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektoroch finančného trhu. Vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom e-learningu, ktorý je umiestnený na tejto webovej stránke.

E-learning umožňuje dostupne, prehľadne, moderne a v pohodlí domáceho prostredia absolvovať vzdelávací obsah a dôsledným vysvetlením problematiky tak, aby došlo k jej hĺbkovému pochopeniu z ponúkaného textu, bez nutnosti ďalšieho dovysvetlenia a zároveň sa naplnili všetky požiadavky pre naplnenie osobitného finančného vzdelávania v zmysle zákona.